Garantii

MÜÜGIGARANTII

Mööbli valmistamisel kasutatakse kvaliteedi alusel valitud materjale, osasid, mehhanisme ja ühendusdetaile. Kvaliteetsete materjalide kasutamine, pideva järelevalve all olevad töö- ja tootmismeetodid, personali ametioskused ja kõrge teadlikkus kvaliteedi alal võimaldavad anda tellitud mööblile 2 (kahe) aastase müügigarantii.

GARANTIIAJA PIKKUS JA ALGUSKUUPÄEV

  • Mööbli garantiiaeg on 2 ( kaks) aastat.
  • Garantii algab toote ostukuupäevast.

GARANTII SISU

Garantii alla kuuluvad M&R Furniture OÜ valmistatud toode konstruktsiooni-, tootmise- ja materjalivead ning nendest vigadest toodetele põhjustatud kahjustused. Garantii katab eelpool nimetatud vigade ja neist toodetele põhjustatud kahjustuste parandamise kulud.

GARANTII PIIRANGUD

  • Garantii ei hõlma kahjustusi, mis on põhjustatud hoolimatust toote kasutamisest, kahjustamisest, lõhkumisest või toote mitte sihtotstarbelisest kasutamisest.
  • Garantii alla ei kuulu normaalsed värvuse muutused, toote loomulik kulumine või pisidefektid, mis ei mõjuta toote sihipärast kasutamist (näiteks pinnakatte kriimustused)
  • Garantii ei hõlma kahjustusi, (kui toode ei ole paigaldatud M&R Furniture OÜ poolt ) mis on põhjustatud ebakorrektsest paigaldusest. Näiteks: kui klient on paigaldanud toote ise ning teinud seda valesid töövõtteid kasutades.

GARANTII KEHTIVUS

  • Garantii kehtib mööbli sihtotstarbelisel kasutamisel tekkinud defektide korral.
  • Garantii kehtib eeldusel, et mööblit on kaitstud niiskuse eest (relatiivne niiskus 40- 60%). Kasutatud ja säilitatud normaalsetes tingimustes (ruumi temperatuur 18-24C) ning järgitud puhastamist-hooldamist puudutavaid juhendeid.
  • Garantii kehtib eeldusel, et esitatakse arve ja kviitung arve kogusumma tasumise kohta.

GARANTIIPRETENSIOONI LAHENDAMINE

Pretensioon peab olema esitatud kirjalikult. E -maili info@mnrfurniture.eu või teiega tegelenud müügikonsultandile.

Peale seda otsustame, kas on vajalik Teie külastamine ja probleemi ülevaatus. Kui puudus kvaliteedis on selgunud, sisestatakse probleem tootmisprogrammi ja Teie pretensioon lahendatakse mõistliku aja jooksul (umbes 2-4 nädalat).

Garantiiremont viiakse läbi ainult M&R Furniture OÜ oskuslike töömeeste poolt. Kui klient on tellinud ise mujalt teenuse probleemi lahendamiseks, siis katkeb toote garantii. Värvierinevused garantiina tarnitud mööbli ja algselt tarnitud mööbli vahel on võimalikud. Need ei too kaasa müüjale muud hüvitamiskohustust.

Võlaõigusseaduse §230 lg5 kohaselt müügigarantii ei välista ega piira ostja õigust kasutada muid seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid.